Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (EMBA)

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
  1. BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ
  4. --------
  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  3. -------------------------

  THÔNG BÁO

 1. TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (EMBA) liên kết đào tạo giữa Khoa Quốc tế với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan).

Nội dung thông tin tuyển sinh như sau:

I.THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên ngành đào tạoQuản trị Kinh doanh

Thời gian đào tạo:        24 tháng (Học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần)

Ngôn ngữ đào tạo:        Tiếng Anh

Mô hình đào tạo:   Học toàn phần tại Hà Nội

Văn bằng:         Học viên tốt nghiệp được Trường Đại học Khoa học và Công  

                        nghệ Lunghwa cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

                        Chương trình được Hiệp hội Đánh giá và Thẩm định Đài Loan

                        kiểm định; Văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

                        công nhận

Chỉ tiêu tuyển sinh:      40 học viên

Nội dung đào tạo:   Chương trình bao gồm 10 môn học và luận văn cuối khóa (36 tín chỉ)

* Các môn học:

Phương pháp nghiên cứu

Quản lí tri thức và Đổi mới tổ chức

- Thực hành Quản lí dự án

- Chuyên đề Quản lí tài chính

- Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

-  Chuyên đề Quản lí Marketing

-  Chuyên đề Quản lí chiến lược

-  Chuyên đề Quản lí nguồn nhân lực

-  Quản lí doanh nghiệp và đổi mới

-  Quản lí sản xuất nâng cao

II.ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀ HỌC PHÍ:

1. Điều kiện xét tuyển:

-Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc gần chuyên ngành;

-Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc (ứng viên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được miễn yêu cầu này);

-Đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây về trình độ ngoại ngữ:

(i) Có chứng chỉ tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu (còn trong thời hạn có giá trị) do 05 sở đào tạo trong nước cấp được công nhận ở ĐHQGHN (Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nằng, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hà Nội);

(ii) Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (còn trong thời hạn có giá trị) đạt tối thiểu trình độ IELTS 5.5, TOEFL iBT 61, TOEIC 600; hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác;

(iii) Có bằng đại học với chuyên ngành tiếng Anh;

(iv) Có bằng đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập ở nước ngoài là tiếng Anh.

Trong trường hợp ứng viên chưa đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ nói trên, Khoa Quốc tế sẽ hỗ trợ tăng cường tiếng Anh để đủ trình độ đáp ứng điều kiện tiếng Anh đầu vào.

2. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên có thể nhận hồ sơ trực tiếp tại Học viện hoặc tải bộ hồ sơ từ website tại  www.amc.edu.vn.

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

4. Lệ phí xét tuyển: 800.000 VND (nộp cùng hồ sơ đăng kí dự tuyển và không thu thêm bất kì lê phí khác)

5. Học phí:  134.400.000 VND (tương đương 6000 USD). Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu. Học phí được chia làm 04 kì.

III. LIÊN HỆ TUYỂN SINH:

Viện Kinh tế xây dựng và đô thị - Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 33 120 201.

Hotline: 0902 366 668/0993 218 888

Fax: (04) 33 120 209

Email: vienktxd.amc@gmail.com

Website: www.amc.edu.vn

 

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ