Số lượng văn bản:

03/2017/TT-BXD 16/3/2017 Thông tư số 03/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.
07/2017/TT-BGDĐT 15/3/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
25/2017/NĐ-CP 14/3/2017 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Về báo cáo tài chính nhà nước
07/2017/TT-BLĐTBXH 10/3/2017 Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
08/2017/TT-BLĐTBXH 10/3/2017 Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
06/2017/TT-BLĐTBXH 08/3/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
04/2017/TT-BLĐTBXH 02/3/2017 Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban hành Danh mục ngành nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
05/2017/TT-BLĐTBXH 02/3/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
03/2017/TT-BLĐTBXH 01/3/2017 Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
02/2017/TT-BXD 01/3/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BXD của của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.
19/2017/TT-BTC 28/02/2017 Thông tư số 19/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
02/2017/TT-BLĐTBXH 20/02/2017 Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
13/2017/TT-BTC 15/02/2017 Thông tư số 13/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
12/2017/TT-BTC 10/2/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường
01/2017/TT-BTNMT 09/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao
01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
01/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
30/2016/TT-BXD 30/12/2016 Thông tư số 30/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
31/2016/TT-BXD 30/12/2016 Thông tư số 31/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
29/2016/TT-BXD 29/12/2016 Thông tư số 29/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng: ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng
58/2016/QĐ-TTg 28/12/2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020
42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
1 - 25 | 1110 Sau › Cuối ›› Chuyển tới trang