Lịch sử hình thành và phát triển

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :
Lịch sử phát triển

    Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là một đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, hoạt động trên phạm vi cả nước trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu, tư vấn về tổ chức và quản lý của ngành Xây dựng.

    Từ tổ chức tiền thân là Trường Quản lý kinh tế xây dựng (thành lập ngày 11/7/1975) trải qua các thời kỳ kiện toàn bộ máy và thay đổi tổ chức, Trường được thành lập lại theo Quyết định số 71/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ mang tên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng.

Ngày 04/02/2008, theo Nghị định số 17/2008/NĐ-CP của Chính phủ và theo Quyết định số 468/QĐ-BXD ngày 02/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trường được nâng cấp thành Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, tên giao dịch tiếng Anh là Academy of Managers for Construction and Cities (viết tắt là AMC).

Theo Quyết định số 998/QĐ-BXD ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Học viện có các chức năng:

- Tổ chức ĐTBD cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng, cán bộ chính quyền đô thị các cấp, cán bộ, công chức viên chức tham gia quản lý và hoạt động xây dựng và các chức danh khác theo quy định của pháp luật;

- Tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật ngành Xây dựng;

- Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Học viện đã khẳng định được uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực ĐTBD cán bộ cho ngành Xây dựng, các bộ - ngành khác và cho hệ thống chính quyền địa phương vv... Ngày đầu mới thành lập, mỗi năm Học viện chỉ tổ chức được trên dưới mười lớp với vài trăm học viên, bao gồm một vài loại hình, với hình thức duy nhất là đào tạo trong nước và trong giờ hành chính tại trụ sở Học viện.

Cho đến nay, hàng năm Học viện đều tổ chức đào tạo được trên 200 lớp với khoảng 20 nghìn học viên thuộc khoảng 30 loại hình đào tạo như: ĐTBD quản lý Nhà nước về xây dựng cho cán bộ, công chức chính quyền địa phương; ĐTBD cán bộ, công chức trong hệ thống; ĐTBD đáp ứng điều kiện, năng lực hoạt động xây dựng; ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp; ĐTBD về ngoại ngữ; phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính đối với cán bộ, công chức viên chức trong và ngoài ngành Xây dựng; thực hiện hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Học viện…

Với phương châm đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên cũng như của các địa phương, đơn vị. Học viện đã, đang triển khai các hình thức học trong, ngoài giờ hành chính tại Học viện và ở các địa phương - đơn vị; kết hợp học tập trong nước và nước ngoài với tham quan thực tế v.v... Học viện hiện có cơ sở vật chất - kỹ thuật - hậu cần đáp ứng mọi nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Ngành và của các địa phương, đơn vị.

Công tác nghiên cứu khoa học luôn được Học viện quan tâm, vì vậy chỉ tính từ năm 2008 đến năm 2012, Học viện đã hoàn thành và nghiệm thu gần 50 đề tài, dự án cấp Bộ, hàng chục đề tài cấp cơ sở. Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần tạo dựng hệ thống dữ liệu, làm nền tảng cho công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng. Mặt khác, kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học còn góp phần xây dựng hệ thống chương trình, tài liệu đáp ứng nhu cầu triển khai các loại hình đào tạo bồi dưỡng của Học viện, đồng thời tạo cơ sở để Học viện tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, viên chức Học viện đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Học viện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, các Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cùng nhiều Cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính phủ, Bộ Xây dựng và các bộ, ban, ngành ...; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu Nhà giáo ưu tú… Điều này càng khẳng định uy tín, chất lượng và vai trò của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Xây dựng.

Gửi phản hồi tin/bài