Tin hoạt động Học viện

.

Ngày 16/05/2017, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Cơ quan phát triển Pháp (AFD). ...