AMC tổng kết công tác năm 2016 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Ngày 11/01/2017, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viên/AMC) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. 

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Nga – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựngông Vũ Ngọc Chính – Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt nam; Đại diện một số Cục, Vụ chức năng Bộ Xây dựng; ông Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng toàn thể cán bộ viên chức Học viện.

tongketnam2016-slideshow copy

Đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Bộ – Phó Giám đốc AMC đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Học viện.

Năm 2016, trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn ngân sách, nhất là ngân sách chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng hạn chế. Song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các Cục, Vụ...chức năng, của các địa phương/đơn vị, cùng với sự nỗ lực của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ giảng viên Học viện, AMC đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm đã đề ra.

tongketnam2016-01

Ông Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại
Hội nghị

Năm 2016, Học viện đã triển khai được 274 lớp với 17.593  học viên, so với kế hoạch đăng ký với Bộ vượt 30,5% về số lớp (274/210), 82% về số học viên (17.593/9.665); so với kế hoạch phấn đấu của Học viện vượt 21,8% (274/225) về số lớp, 72,7% (17.593/10.185) về số học viên. Cụ thể:

Kết quả  ĐTBD  năm 2016

Số TT

Chỉ tiêu

Thực hiện năm 2016

Kế hoạch

% so với kế hoạch

Đăng ký với Bộ

Phấn đấu của Học viện

Đăng ký với Bộ

Phấn đấu của Học viện

1

Số lớp

274

210

225

130,5

21,8

2

Số Học viên

17.593

9.665

10.785

82

72,7

- Đề án 1961: Đây là nhiệm vụ trọng tâm, được tổ chức triển khai một cách rất quyết liệt nhằm đẩy nhanh công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp trên phạm vi cả nước. Năm 2016, đã mở được 46 lớp, với 1.673 học viên thuộc các đối tượng và giảng viên nguồn. Công tác rà soát, chỉnh sửa tài liệu được chú trọng, đã tổ chức họp đánh giá lại hệ thống đề cương các chuyên đề của Bộ tài liệu 1961 với sự tham gia của các chuyên gia có uy tín và chuyên môn cao. Trên cơ sở đó tiến hành ký hợp đồng với các chuyên gia để viết và chỉnh sửa bộ tài liệu này. Đặc biệt là, trong năm đã tổ chức thành công các Hội nghị triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 tại 03 khu vực (Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội). Thông qua các Hội nghị đã giới thiệu rộng rãi đến các tỉnh/thành về Đề án 1961 giai đoạn 2 (2016-2021), đã có 21/63 tỉnh/thành đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng trong những năm tiếp theo. Thông qua các Hội nghị, Ban chỉ đạo Đề án đã thống nhất đề xuất các nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các địa phương thực hiện Đề án; Tổ chức khảo sát, xác định nhu cầu cũng như các vướng mắc của địa phương trong công tác quản lý để đưa ra mô hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp; Phấn đấu đưa thành quy định có tính chất bắt buộc đào tạo, theo chức danh vị trí việc làm, sớm chuẩn hóa chương trình chuyển giao cho các địa phương đào tạo.

- Trong năm, trước những khó khăn trong việc mở lớpđặc biệt sau khi Thông tư 17/2016/TT-BXD có hiệu lực, việc tham gia các lớp hành nghề hoạt động xây dựng không còn là bắt buộcnhưng với sự nỗ lực và các giải pháp về nhiều mặt, Học viện vẫn mở được 90 lớp với 4.252 học viên. So với kết quả của năm 2015 thì có sự tăng trưởng cả về số lớp và số học viên.

- Đối với chương trình phổ biến và giáo dục pháp luật ngành Xây dựng: Năm 2016 là năm ngành Xây dựng có nhiều đổi mới trong quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới như các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... Để sớm hiện thực hóa các chế độ, chính sách đó, Học viện đã chủ động phối hợp với các Cục, Vụ ... có liên quan để biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn cho cán bộ, viên chức các đơn vị trong và ngoài Ngành trên phạm vi cả nước. Kết quả trong năm đã tổ chức được 66 lớp với 6.917 học viên.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phần lớn các nhiệm vụ khoa học do Học viện triển khai đều đảm bảo về mặt chất lượng. Nhiều đề tài/dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, thực sự có những đóng góp mới về mặt khoa học. Các hội nghị hội thảo khoa học đều được tổ chức được nghiêm túc, có chất lượng. Kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện là nền tảng vững chắc, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác nghiên cứu khoa học cả về mặt lý luận và thực tiễn. Trong năm, đã hoàn thành, nghiệm thu thanh lý 07 nhiệm vụ cấp Bộ, 10 đề tài cấp Cơ sở; đang trình Bộ xem xét phê duyệt danh mục các đề tài/ dự án cấp Bộ năm 2017.

Công tác hợp tác quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực và có triển vọng phát triển bền vững. Số lượng cán bộ viên chức tham dự các khóa đào tạo bồi dưỡng, hội thảo ở nước ngoài có xu hướng tăng cả về chất và lượng. Nếu như năm 2015, cả Học viện mới có 05 cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo, thì năm 2016 đã có 12 người với 03 báo khoa học tại các Hội thảo quốc tế. Trong năm, Học viện đã tích cực tham gia đấu thầu hợp phần đào tạo của các dự án về thoát nước, sử dụng năng lượng hiệu quả,…do Chính phủ Phần Lan, CHLB Đức, USAID ... tài trợ. Trong năm, lần đầu tiên Học viện đã tham gia đăng ký đề tài khoa học – công nghệ theo Nghị định thư với CHLB Đức về lĩnh vực phát triển đô thị bền vững.

Để đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện luôn quan tâm đến đội ngũ giảng viên - lực lượng chủ chốt quyết định đến chất lượng và uy tín của Học viện. Học viện đã có nhiều cơ chế khuyến khích nhằm động viên giảng viên tích cực giảng dạy, nghiên cứu khoa học; thường xuyên tổ chức trao đổi về chuyên môn, phương pháp giảng dạy cũng như kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ giảng viên. Đặc biệt, trong năm, Học viện đã thành lập 10 Tổ Bộ Môn với sự tham gia của các thày/cô nguyên là Lãnh đạo, chuyên gia, các nhà khoa học hàng đầu trong từng lĩnh vực.

Năm qua, Học viện đã triển khai và thực hiện tốt các chế độ chính sách về công tác cán bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách đối với lao động nữ…Hoạt động của các phòng, ban, các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo sát sao, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, giảng viên được duy trì ổn định và từng bước được cải thiện, với thu nhập bình quân đạt 6.750.000 đồng/người/tháng.

Triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, tháng 7 năm 2016 Học viện cho phép 04 đơn vị hoạt động tự chủ một phần, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau khi triển khai các đơn vị thực hiện tự chủ đã có chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả công việc, cụ thể: Tăng cường công tác quản lý trong nội bộ; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, khai thác nguồn thu, tiết kiệm chi; nâng cao trách nhiệm của trưởng đơn vị và tăng cường sự giám sát của cán bộ viên chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2016, tập thể cán bộ, viên chức Học viện quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2017 theo kế hoạch đăng ký với Bộ là 210 lớp với 9.890 học viên với trọng tâm là các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức của Bộ; các lớp theo chương trình Đề án 1961; các lớp đào tạo, bồi dưỡng phục vụ việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; các lớp đào tạo, bồi dưỡng dành cho khối doanh nghiệp vv... Tập trung hoàn thiện chương trình, tài liệu nhằm hoàn thành việc đổi mới toàn bộ hệ thống chương trình tài liệu của Học viện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường, chú trọng các Đề tài có tính ứng dụng cao; nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và hiệu quả các đề tài khoa học, dự án cấp Bộ và cấp cơ sở. Triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển Học viện giai đoạn 2016-2020 sau khi được phê duyệt; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Học viện. Xây dựng, rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ sau khi được Bộ phê duyệt Đề án vv...

tongketnam2016-03

Tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đều nhất trí với Bản Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Học viện, đồng thời kiến nghị các giải pháp xúc tiến mở lớp; tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế; nâng cao chất lượng giảng dạy; bổ sung, rà soát và hoàn thiện hệ thống chương trình - tài liệu; nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu của Học viện nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2017.

tongketnam2016-04

Nguyễn Thị Nga – Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, sau khi thống nhất với Báo cáo của Học viện; ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được; tiếp thu các ý kiến, đề xuất của Học viện và các đại biểu tham dự Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã truyền đạt những nhiệm vụ lãnh đạo Bộ giao Học viện thực hiện năm 2017:

(1) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị, các phòng ban, tổ, nhóm cũng như của từng thành viên Học viện trong thực thi nhiệm vụ. Phân cấp, phân công, phân quyền cụ thể, minh bạch, dân chủ và đoàn kết trong đơn vị. Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết từng đầu việc và chỉ đạo thực hiện cụ thể, sát sao.

(2) Kiện toàn tổ chức kết hợp với bố trí việc làm sát với chuyên môn từng người để phát huy tối đa năng lực, sở trường, chuyên môn của mọi thành viên trong Học viện.

(3) Tập trung nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Học viện thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm đổi mới phương pháp làm việc và phương pháp đào tạo để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

(4) Phối hợp và chủ động trong việc triển khai đổi mới, hoàn thiện chương trình tài liệu, thực hiện kế hoạch đào tạo của Đề án 1961.

(5) Tăng cường và triển khai tốt hơn nữa công tác liên kết, hợp tác và hội nhập quốc tế để thu hút các đối tác trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, thu hút nguồn đầu tư cho Học viện.

(6) Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Bộ, các đơn vị trong khối đào tạo để triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

(7) Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

(8) Tăng cường chăm lo đời sống của cán bộ viên chức để mọi người yên tâm làm việc, cống hiến; xây dựng Học viện ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm mong mỏi của lãnh đạo Bộ.

Cũng tại Hội nghị này, Học viện đã tổ chức đón nhận cờ thi đua của Chính phủ; Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng giai đoạn 2013-2015 cho 04 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 04 cá nhân; Công bố Quyết định của Giám đốc Học viện về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 13 đơn vị, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở cho 18 cá nhân vv..../.

 Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị