Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Ảnh minh họa   Nghị ...

.

Sáng 15/5/2018, Hội đồng Báo cáo chuyên đề (Hội đồng) của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện) tổ chức buổi báo cáo chuyên ...