Hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

.

Những năm gần đây các địa phương như Ninh Bình, Bắc Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp, kể cả đổi mới mô hình quản lý, kinh doanh nước sạch ...