Hợp tác quốc tế

.

Ngày 16/05/2017, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia Cơ quan phát triển Pháp (AFD). ...

.

Hàng loạt những vấn đề về phát triển đô thị bền vững vừa được đưa ra tại "Đối thoại APEC về Đô thị hóa bền vững" do Nhóm Bạn của ...

.

Sáng ngày 03/3/2017, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) đã có buổi làm việc và ký Biên bản ghi nhớ với Đại học ...