Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

.

Sự phát triển đô thị đồng nghĩa với phát triển về quy mô, đa dạng về loại hình công trình công cộng như: Quảng trường, công viên, cây xanh, mặt ...