Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

.

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2018, số lượng giao dịch bất động sản thành công tại thị trường Hà Nội và TP HCM tiếp tục khởi sắc và ...