Phát triển đô thị, nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

.

Đây là một trong số nội dung tại Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh ...