Từ năm 2018, tất cả các chung cư, tòa nhà văn phòng phải có hộp thư tập trung

.

Gửi bài viết qua email Gửi Email bài này
In bài viết In bài này
Xem với cỡ chữ :

Đây là nội dung mới tại Thông tư 30/2017/TT-BTTTT việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng (CC,TNVP).

0612b

   Lắp đặt thùng thư tập trung tại khu chung cư, tòa nhà văn phòng sẽ tạo thêm thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Theo đó, hộp thư tập trung là tập hợp các hộp thư được lắp đặt tại vị trí thuận lợi cho việc phát và nhận thư, báo tại CC, TNVP có nhiều địa chỉ nhận độc lập.

Khi xây mới CC,TNVP, chủ đầu tư phải lắp đặt hộp thư tập trung cho việc phát thư, báo của các doanh nghiệp bưu chính và việc nhận thư, báo của tổ chức, cá nhân trong CC,TNVP.

Đối với CC,TNVP đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có hộp thư tập trung, ban quản trị hoặc đơn vị quản lý CC,TNVP phải bố trí địa điểm để tổ chức, cá nhân trong CC,TNVP thực hiện lắp đặt hộp thư tập trung.

Chủ đầu tư, ban quản trị hoặc đơn vị quản lý CC, TNVP quyết định số lượng, địa điểm lắp đặt hộp thư tập trung phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Quyết định 31/2008/QĐ-BTTTT hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 30/2017/TT-BTTTT có hiệu lực (ngày 01/01/2018).

                                                           Thanh Vân

Nguồn: thuvienphapluat.vn ngày 05/12/2017