Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

.

Đô thị hóa, tất yếu kéo theo một lượng không nhỏ đất nông nghiệp bị “nuốt” mất. Và, trong những cuộc chuyển đổi đất đai, người dân trong vùng dự ...