Giấy phép, thanh tra, quản lý trật tự và phòng chống tham nhũng trong Xây dựng

.

 (Xây dựng) - Những ngày này chính quyền TP.HCM, mà đi đầu là Q.1, đang rầm rộ và quyết liệt dùng mọi biện pháp hành chính để làm sạch vỉa ...

.

(Xây dựng) - Bây giờ, trong các đô thị nhất là ở các TP lớn như Hà Nội, Sài Gòn, cứ thấy ngôi nhà nào mà mặt tiền bị quây ...